Välja en databas för att köra FileMaker-scriptet
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Se Köra FileMaker-script.
1. Markera databasen i listan.
2. Välj vilken typ av konto som du vill att FileMaker Server ska använda när scriptet körs.
 
För att
Välj
Använda det inbyggda gästkontot
Gästkonto
Inget kontonamn eller lösenord behövs.
Använd ett annat konto
Kontonamn och lösenord
Välj det konto som FileMaker Server använder för att få åtkomst till databasen varje gång scriptet körs. Kontot måste ha tillräcklig behörighet för att utföra scriptet. Information om konton och behörighetsuppsättningar finns i FileMaker Pro Hjälp.
Ange kontonamn och lösenord.
Relaterade avsnitt 
Planera administrationsuppgifter