Välja schemafrekvensen och inställningar för repetition
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
1. Vid Frekvens väljer du Endast en gång, Varje dag, Varje vecka eller Var n:e dag. Om du väljer Var n:e dag anger du intervallet i Inställningar för repetition.
2. Ange Schemadetaljer, som beror på vilken frekvens som har valts:
 
Välj
För att
Startdatum
Välj startdatum för detta schema. Klicka på kalendern för att välja ett datum.
Började kl.
Endast tillgängligt för Endast en gång. Kör schemat vid den angivna tiden.
Slutdatum
Välj Slutdatum aktiverat och ange sedan ett slutdatum för schemat. Klicka på kalendern för att välja ett datum.
3. Ange Inställningar för repetition som ändras utifrån vilken frekvens du väljer:
 
Välj
För att
Började kl.
Välj starttid när schemat ska köras.
Upprepa uppgiften
Välj det här alternativet om du vill att uppgiften ska upprepas efter ett visst antal minuter eller timmar.
Varje
Ange antalet vid Varje och välj sedan Minuter eller Timmar.
Mer information finns i Exempel på upprepade scheman.
Obs!  Om du har planerat en säkerhetskopiering och en verifiering för samma databaser måste du planera tillräckligt lång tid mellan de båda uppgifterna, så att den första hinner slutföras innan nästa ska påbörjas.
Relaterade avsnitt 
Planera administrationsuppgifter