Välja schemadetaljer
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
1. Välj Frekvens för säkerhetskopieringsschemat.
 
Välj
För att
Endast en gång
Säkerhetskopiera alla databaser till standardmappen vid angivet datum och tid.
Varje dag
Säkerhetskopiera alla databaser till standardmappen en gång om dagen vid en specifik tidpunkt med start på det angivna datumet.
Varje vecka
Säkerhetskopiera en gång i veckan alla databaser till standardmappen för säkerhetskopiering.
Var n:e dag
Skapa ett säkerhetskopieringsschema som har specifika intervall i dagar, t.ex. varannan, var 3:e eller var 4:e dag.
2. Välj Startdatum eller låt aktuellt datum stå kvar. Du kan konfigurera ett slutdatum för alla scheman, förutom Endast en gång, genom att välja Slutdatum aktiverat och sedan välja ett datum från kalendern.
3. Ange Inställningar för repetition som ändras utifrån vilken frekvens du väljer:
 
Välj
För att
Började kl.
Välj starttid när schemat ska köras.
Upprepa uppgiften
Välj det här alternativet om du vill att uppgiften ska upprepas efter ett visst antal minuter eller timmar.
Varje
Ange antalet vid Varje och välj sedan Minuter eller Timmar.
Mer information finns i Exempel på upprepade scheman.
Relaterade avsnitt 
Planera säkerhetskopiering av databaser
Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar
Planera administrationsuppgifter