Välja databaser
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
 
Välj
För att
Alla databaser
(Serveradministratörer) Inkludera alla databaser i standardmappen för databaser och den extra databasmappen, inklusive databaser i undermappar. Information om andra mappar för databaser finns i Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar.
(Gruppadministratörer) Inkludera alla databaser i gruppmappen för din administratörsgrupp. Om gruppmappen är standarddatabasmappen eller den extra databasmappen, tas även databaser i undermappar med.
Databaser i mappen
Inkludera alla databaser i den markerade mappen. Om den markerade mappen är standarddatabasmappen eller den extra databasmappen, tas även databaser i undermappar med. Se följande kommentar för information om vilka mappar som är tillgängliga. Mer information finns i Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar.
Välj en databas
Inkludera den markerade databasen. Markera endast en databasfil.
Kommentar
Om du är gruppadministratör och din serveradministratör inte har angett standarddatabasmappen eller den extra databasmappen som gruppmapp för administratörsgruppen, är alternativet Databaser i mappen inte tillgängligt. Du kan få mer information av serveradministratören.
Vid Databaser i mappen i guiden Schema väljer du standarddatabasmappen eller den extra databasmappen för att skapa ett schema som bara körs på databaser i standarddatabasmappen eller den extra databasmappen, exklusive databaser i undermappar. Nu inkluderas databaser i undermappar automatiskt om standarddatabasmappen eller den extra databasmappen väljs för Databaser i mappen. Ändra vid behov eventuella kommandoradsscripts som påverkas av ändringen.
Relaterade avsnitt 
Planera säkerhetskopiering av databaser
Verifiera databasernas integritet
Planera administrationsuppgifter