Namnge schemat och skicka e-postmeddelanden
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Schemanamnet visas i listan Scheman.
1. Ange ett Schemanamn.
Obs!  Schemanamnet kan bestå av upp till 31 tecken.
2. Välj Skicka e-postmeddelande och ange sedan vilka E-postadresser som ska meddelas. Du kan ange flera adresser avgränsade med kommatecken.
Exempel: användare1@epost.com,användare2@epost.com,...
3. Välj Aktivera detta schema om du vill köra schemat vid nästa schemalagda tillfälle.
Obs!  Du kan också aktivera eller inaktivera ett schema i listan Schema med hjälp av menykommandon.
Kommentar
E-postmeddelanden skickas vare sig schemat slutförs med framgång eller inte. Om e-postmeddelanden för fel eller varningar aktiveras på fliken Allmänna inställningar > E-postmeddelanden kommer ett andra e-postmeddelande att skickas till den e-postadress som angetts i guiden Schema. Om en e-postadress verkar finnas med på båda listorna, kommer mottagaren att få två e-postmeddelanden om samma händelse. Mer information finns i Endast motta e-postmeddelanden när ett schema misslyckas.
Meddelanden via e-post kräver att SMTP-serverns konfigurationsinställningar har angetts på fliken Allmänna inställningar > E-postmeddelanden. Om SMTP-servern inte har konfigurerats bör du konfigurera den först. Konfigurationsinstruktioner finns i Inställningar för e-postmeddelanden. Om du är gruppadministratör måste du be serveradministratören att konfigurera SMTP-servern åt dig.
Relaterade avsnitt 
Planera administrationsuppgifter