Delade databaser > Verifiera att databaserna är tillgängliga för FileMaker-klienter
 
Verifiera att databaserna är tillgängliga för FileMaker-klienter
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
När FileMaker Server startas öppnar det automatiskt och blir värdprogram för alla FileMaker Pro-databaser som finns i den fördefinierade databasmappen och extra databasmappar, omsådana har angetts, när inställningen Öppna databaser som finns i databasmapparna automatiskt på fliken Allmänna inställningar > Starta är aktiverad.
Kolumnen Status på fliken Aktivitet > Databaser visar Normal för databaserna som är öppna och tillgängliga för klienterna.
Om du vill verifiera att databaser öppnades när FileMaker Server startades och att de är tillgängliga för FileMaker-klienter kontrollerar du att:
Status för de filer som visas på fliken Aktivitet > Databaser är Normal.
Kolumnen Go/Pro visar en punktsymbol (Punktsymbol) som anger att den utökade behörigheten fmapp har angetts för minst ett konto.
Du kan öppna fjärrfiler i FileMaker Pro och i FileMaker Go.
Event.log (eller Windows Loggboken) bör innehålla FileMaker Server-meddelanden om att öppna filen. Mer information finns i Händelselogg.
Så här kontrollerar du statusen för de filer som visas på fliken Databaser:
1. Starta Admin console för FileMaker Server. Mer information finns i Starta Admin Console.
2. Klicka på fliken Aktivitet > Databaser.
Om du har lagt till filer i den fördefinierade databasmappen efter uppstart kommer dessa filer att visas som Stängda och du måste öppna dem. När du öppnar en databas från FileMaker Server genom fliken Aktivitet > Databaser, aktiveras delning via FileMaker Network (den utökade behörigheten fmapp) automatiskt av FileMaker Server. Mer information finns i Öppna värdbaserade filer.
3. Om databasen har status Stängd, markerar du databasen, klickar på Mappikon och väljer Öppna.
Det kan ta flera minuter att öppna en komplicerad fil.
När FileMaker Server öppnar filer som inte stängts på rätt sätt utför FileMaker Server en kontroll av varje fil och loggar resultatet av kontrollen i händelseloggen.
Tips!  Klicka på pilen bredvid en stängd mapp som innehåller databaser om du vill öppna den.
4. Om kolumnen Go/Pro inte innehåller en punktsymbol (Punktsymbol) kan användare inte öppna den värdbaserade databasen med FileMaker Go eller FileMaker Pro. Du måste stänga filen på servern, öppna den med FileMaker Pro och sedan aktivera den utökade behörigheten fmapp för konton som kan använda FileMaker Go eller FileMaker Pro för att öppna den värdbaserade databasen.
Så här kontrollerar du att databasen kan användas från en FileMaker Pro-klientdator:
1. Starta FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced.
Om programmet redan är öppet väljer du Arkiv > Fjärröppna.
2. I Startcenter klickar du på fliken Värdar.
3. Klicka på ditt servernamn i listan över värdar.
Om listan inte visas klickar du på Visa listikon.
Om servern inte finns med i listan på fliken Värdar ska du kontrollera följande:
Är portarna öppna på serverdatorn?
Är det ett nätverksproblem som gör att klientdatorn inte kommer åt serverdatorn?
Windows: Är Bonjour installerat på serverdatorn?
4. De tillgängliga databaserna visas.
Om inte databasen visas i listan kontrollerar du stegen ovan. Mer information finns i Delade databaser.
Obs!  Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan kontrollera databaser i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Redigera konton och behörighetsuppsättningar
Dela FileMaker-databaser via ODBC och JDBC
Vara värd för PHP-webbplatser
Stänga värdbaserade filer