Vara värd för webbplatser > Vara värd för databaser för åtkomst med FileMaker Data API
 
Vara värd för databaser för åtkomst med FileMaker Data API
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
FileMaker Data API tillåter att du delar data med program via en uppsättning REST-kompatibla API-uttryck.
Vara värd för en databas för åtkomst via FileMaker Data API:
1. I FileMaker Pro öppnar du databasen och redigerar behörighetsuppsättningen för det konto som ska få åtkomst till databasen. Aktivera den utökade behörighetenÅtkomst via FileMaker API – endast FMS.
Obs!  Om din FileMaker-databaslösning använder mer än en FileMaker-databasfil måste alla databasfiler som nås med hjälp av FileMaker Data API ha den utökade behörigheten Tillgång via PHP-webbpublicering – Endast FMS aktiverad.
2. I FileMaker Server Admin Console använder du guiden Driftsättning för att aktivera FileMaker Data API, om du inte redan har gjort det.
Välj menyn Server > Redigera driftsättning. I guiden Driftsättning bekräftar du dina inställningar och klickar på Nästa tills du kommer till steget Aktivera webbpubliceringsteknologier. Mer information finns i Aktivera tekniker för datadelning och webbpublicering.
3. I Admin Console konfigurerar du inställningarna på fliken Webbpublicering > FileMaker Data API. Mer information finns i Inställningar för FileMaker Data API.
4. Förbereda databaser för åtkomst med FileMaker Data API. Se FileMaker Guide för Data API.
5. Överför databasen till FileMaker Server. Mer information finns i Överföra databasfiler med FileMaker Pro.
Obs!  Om mer än en FileMaker-databasfil används i din FileMaker-databaslösning måste alla databasfiler som nås via FileMaker Data API finnas på samma dator.
6. Använd en REST-kompatibel webbtjänst för att skicka HTTPS-förfrågningar i form av URL:er som anger FileMaker Data API-uttrycken.
FileMaker Guide för Data API innehåller information om att skapa webbtjänster som använder FileMaker Data API.
Relaterade avsnitt 
Vara värd för webbplatser