Delade databaser > Redigera konton och behörighetsuppsättningar
 
Redigera konton och behörighetsuppsättningar
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Redigera konton och behörighetsuppsättningar som används av klienter för att nå databasen i FileMaker Pro. Välj Arkiv-menyn > Hantera > Säkerhet.
Aktivera lämpliga utökade behörigheter för specifika behörighetsuppsättningar. Varje konto som har kopplats till en behörighetsuppsättning med utökade behörigheter kan komma åt databasen via det protokoll som hör till en utökad behörighet (t.ex. Åtkomst via FileMaker Network). Information om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet finns i FileMaker Pro Hjälp.
Aktivera behörigheten Koppla bort användaren från FileMaker Server vid inaktivitet för att koppla från inaktiva användare från FileMaker Server för varje konto (eller för att upprätthålla anslutningen) efter behov. Information om hur du anger hur länge en användare måste vara inaktiv innan han eller hon kopplas från finns i FileMaker-klientinställningar.
Du måste redigera alla FileMaker Pro-konton som klienter ska använda för delad åtkomst om du tänker använda extern verifiering. Välj Extern server vid Kontot verifieras via i dialogrutan Ändra konto. Information hur du aktiverar extern verifiering för FileMaker Pro-konton finns i FileMaker Pro Hjälp. Information om hur du konfigurerar FileMaker Server att stödja extern verifiering finns i Säkerhetsinställningar för databasservern.
Av säkerhetsskäl ska ett gästkonto inte ha behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst, ett Fullständig åtkomst-konto med ett tomt lösenord eller ett Fullständig åtkomst-konto vars lösenord lagras i databasen via alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval. Databasfiler med dessa kontotyper är osäkra. När inställningen Var endast värd för lösenordsskyddade databaser är aktiverad går det inte att öppna dessa osäkra databasfiler för delning.
Relaterade avsnitt 
Verifiera att databaserna är tillgängliga för FileMaker-klienter
Delade databaser