Visa aktiviteter i Loggboken (Windows)
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Om du vill visa information om aktiviteter i FileMaker Server kan du använda Loggboken i Windows. Om du vill öppna Loggboken:
Windows-versioner med Start-menyn: Välj Start-menyn > Kontrollpanelen > Administrationsverktyg > Loggboken. Klicka på loggen Program.
Windows-versioner med Start-skärmen: Öppna Sök och ange eventvwr.mc för att hitta Loggboken. Dubbelklicka på den. Klicka på loggen Program.
I kolumnen Källa söker du efter händelser som har registrerats av FileMaker Server. Dubbelklicka på en händelse när du vill visa information om den.
Obs!  Loggbokens meddelanden sparas i textfilen Event.log. Om filen Event.log inte går att läsa kan du klicka på Exportera i Loggvisare och spara informationen från Loggboken som en tabbavgränsad textfil (TXT). Granska sedan informationen med ett program som kan öppna tabbavgränsade textfiler.
Relaterade avsnitt 
Händelselogg
Visa loggfilsposter