Om användarinformation
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
På fliken Användarinfo visas en lista med detaljerad information om de klienter som är anslutna till FileMaker Server.
 
Information
Beskrivning
Datornamn
Klientens datornamn.
För FileMaker-scriptklienter är Datornamn FileMaker-script.
MAC-adress
MAC-adressen (Media Access Control) för nätverkskortet som klienten använder för att ansluta till FileMaker Server.
Operativsystem
Namnet på klientens operativsystem.
Klient/läsarversion
För FileMaker-klienter är detta den version av FileMaker Go eller FileMaker Pro som klienten använder.
För FileMaker WebDirect är det namnet på webbläsaren som klienten använder.
Språk
Språket som används av klienten.
Licens för Användaranslutningar
Om klienten använder en licens för Användaranslutningar.
Relaterade avsnitt 
Administrera databaser