Testa FileMaker Server > Kontrollera driftsättningens status > ODBC/JDBC-information
 
ODBC/JDBC-information
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
I fönstret Status kan du visa antalet aktuella ODBC/JDBC-anslutningar och om ODBC/JDBC-delningsfunktionen är aktiverad eller inaktiverad. FileMaker Server kan vara värd för FileMaker Pro-databaser som delar data från ODBC- och JDBC-datakällor. Mer information finns i Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server.
 
Information
Beskrivning
XDBC-anslutningar är för närvarande öppna
För alla ODBC- och JDBC-klienter visas XDBC. Här visas antalet anslutningar som för tillfället används av ODBC- och JDBC-klienter.
Klicka på för att visa fliken Allmänna inställningar > ODBC/JDBC. Mer information finns i Aktivera delning via ODBC/JDBC.
Relaterade avsnitt 
Felsökning