Testa FileMaker Server > Kontrollera driftsättningens status > Web Publishing Engine-information
 
Web Publishing Engine-information
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Det här avsnittet i fönstret Status visar om Web Publishing Engine fungerar och antalet webbpubliceringsanslutningar. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter.
 
Information
Beskrivning
Arbetsdator
Statusfönstret visar information för varje arbetsdator i driftsättningen.
I en driftsättning med en dator finns Web Publishing Engine i listan som en arbetsdator även om det bara finns en dator i driftsättningen.
I en driftsättning med flera datorer är det den första arbetsdatorn på listan i Web Publishing Engine som körs på huvuddatorn.
Klicka på växeln för att starta eller stoppa en arbetsdator. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter.
Klicka på Menyn Släng/Ta bort vid fliken Aktivitet Databaser för att ta bort en arbetsdator från din driftsättning.
Viktigt!  Ta inte bort en arbetsdator medan klienter är anslutna till den. Annars kopplas klienterna från och kan förlora arbete som inte har sparats.
IP-adresser
IP-adresserna för arbetsdatorn.
Värdnamn
Värdnamnet på arbetsdatorn.
Antal anslutningar
Det antal anslutningar som hanteras av den här arbetsdatorn.
FileMaker WebDirect-anslutningar är för närvarande öppna
Visar antalet webbpubliceringsanslutningar som för närvarande används av FileMaker WebDirect-klienter.
Klicka på om du vill visa fliken Webbpublicering > Allmänna inställningar. Mer information finns i Allmänna inställningar för webbpublicering.
FileMaker WebDirect är aktiverat/inaktiverat
Visar om klienter kan komma åt FileMaker-data med FileMaker WebDirect.
Klicka på för att visa fliken Webbpublicering > FileMaker WebDirect Mer information finns i Inställningar för FileMaker WebDirect.
Kommentar
Du kan inte ta bort arbetsdatorn som körs på huvuddatorn.
Om du klickar på Menyn Släng/Ta bort vid fliken Aktivitet Databaser för att ta bort en arbetsdator som inte går att nå på grund av ett nätverksproblem försöker FileMaker Server att etablera kommunikation med arbetsdatorn tre gånger till. Om det fortfarande inte går att nå arbetsdatorn går FileMaker Server vidare för att ta bort arbetsdatorn.
Relaterade avsnitt 
Felsökning