Testa FileMaker Server > Ändra en FileMaker Server-driftsättning
 
Ändra en FileMaker Server-driftsättning
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Använd driftsättningsguiden om du vill ändra de inställningar du angav när du installerade FileMaker Server.
Så här ändrar du en FileMaker Server-driftsättning:
1. I Admin Console väljer du Server > Redigera driftsättning.
Guiden Driftsättning startar.
2. Klicka på Nästa tills du ser de alternativ du vill ändra.
De aktuella valen visas i driftsättningsguiden.
3. Ändra någon av inställningarna i ett av följande steg i driftsättningsguiden. Mer information finns i Aktivera tekniker för datadelning och webbpublicering.
Du kan aktivera eller inaktivera specifika webbpubliceringsmetoder i Admin Console utan att redigera driftsättningen. Mer information finns i Allmänna inställningar för webbpublicering.
4. Granska dina val i steget Sammanfattning av driftsättningen. Klicka på Tillbaka om du vill ändra något av dina val.
5. Klicka på Nästa om du vill bekräfta dina val.
Guiden Driftsättning implementerar din driftsättningsändringar och visar förloppet. Det kan ta några minuter.
Informationen som visas i Förlopp för driftsättning visar driftsättningen och hur konfigureringen ändras medan de utförs. När driftsättningen har slutförts klickar du på Slutför för att stänga guiden Driftsättning.
Kommentar
Om du vill uppgradera operativsystemet på en dator rekommenderar FileMaker att du avinstallerar FileMaker Server och sedan uppgraderar operativsystemet. Sedan installerar du om FileMaker Server. Se Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.
Information om hur du uppgraderar och flyttar FileMaker Server från en befintlig installation finns i Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.
Information om att installera och konfigurera en FileMaker WebDirect-arbetsstation finns i Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server. Lägg till en arbetsdator i driftsättningen med hjälp av driftsättningsguiden på en arbetsdator, inte huvuddatorn.
Om du gör ändringar i nätverkskonfigurationen, domännamnet, portinställningarna eller SSL-certifikatet på arbetsdatorn måste du koppla från arbetsdatorerna. Därefter ska du driftsätta dem igen och återansluta dem till huvuddatorn.