Information om öppna databaser
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
På fliken Öppna databaser visas detaljerad information om klienten och de databaser som klienten för tillfället använder.
 
Information
Beskrivning
Databasnamn
Den databas som klienten använder. Om klienten är ansluten till mer än en databas visas de anslutna databaserna här.
Kontonamn
Kontonamnet som används för att logga in på databasen.
Gruppnamn
Det externa gruppnamnet som definierats i databasfilen.
Behörighet
Den FileMaker Pro-behörighetsuppsättning som används av kontot för att komma åt den aktuella databasen.
Relaterade avsnitt 
Administrera klienter