Administrera databaser > Ta bort värdbaserade filer
 
Ta bort värdbaserade filer
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Du kan ta bort en eller flera databaser med statusen stängd eller ta bort tomma undermappar. De markerade databaserna flyttas till mappen Removed_by_FMS/Removed. Mappen Removed_by_FMS/Removed finns antingen i den fördefinierade databasmappen eller i den extra databasmappen, beroende på vilken mapp de markerade databaserna finns i.
Följande tabell visar exempel på lagringsplats för värdbaserade databaser efter att de har tagits bort:
 
Lagringsplats innan borttagningen
Lagringsplats efter borttagningen
Databases\ABC.fmp12
Databases\Removed_By_FMS\
Removed\ABC.fmp12
Databases\[Undermapp]\
ABCsub.fmp12
Databases\Removed_By_FMS\Removed\
[Undermapp]\ABCsub.fmp12
[Extra]/ABCadd.fmp12
[Extra]/Removed_By_FMS/Removed/
ABCadd.fmp12
[Extra]/[Undermapp]/ABCsub.fmp12
[Extra]/Removed_By_FMS/Removed/
[Undermapp]/ABCsub.fmp12
Ta bort en eller flera databaser:
1. Klicka på fliken Aktivitet > Databaser.
2. Öppna mappen Databaser, den extra databasmappen eller gruppmappen om det behövs.
3. Markera en eller flera stängda databaser.
4. Klicka på Menyn Släng/Ta bort vid fliken Aktivitet Databaser och välj sedan Ta bort.
Ta bort tomma undermappar:
1. Klicka på fliken Aktivitet > Databaser.
2. Markera minst en tom undermapp i listan.
Du måste ta bort alla filer i en undermapp innan du kan ta bort den.
Obs!  Om en undermapp är kopplad till en administratörsgrupp eller är den överordnade mappen för en gruppmapp måste du först radera administratörsgruppen eller omdefiniera den så att den använder en annan mapp innan du raderar undermappen. Mer information om hur du konfigurerar en gruppmapp finns i Hantera administratörsgrupper.
3. Klicka på Menyn Släng/Ta bort vid fliken Aktivitet Databaser och välj sedan Ta bort.
Kommentar
Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan ta bort värdbaserade databaser från din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Om du tar bort en värdbaserad fil, överför en fil med samma filnamn och sedan tar bort den andra filen, skriver FileMaker Server över den först borttagna filen med den andra borttagna filen.
Relaterade avsnitt 
Stänga värdbaserade filer
Delade databaser
Administrera databaser