Administrera databaser > Pausa och återuppta värdbaserade filer
 
Pausa och återuppta värdbaserade filer
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Stoppa tillfälligt åtkomsten till en eller flera öppna databaser med statusen normal. Anslutna klienter kan fortfarande läsa data från databasen medan den är pausad men de kan inte ändra databasen förrän den är återupptagen. Du kan t.ex. pausa en databas och utan problem använda operativsystemet för att skapa en kopia av filen.
Pausa en eller flera värdbaserade databaser:
1. Klicka på fliken Aktivitet > Databaser.
2. Öppna mappen Databaser, den extra databasmappen eller gruppmappen om det behövs.
3. Om du pausar markerade databaser markerar du minst en normal databas.
4. Klicka på Menyn Paus/Fortsätt vid fliken Aktivitet Databaser och välj sedan Pausa eller Pausa alla.
Såhär återupptar du en eller flera värdbaserade databaser:
1. Klicka på fliken Aktivitet > Databaser.
2. Öppna mappen Databaser, den extra databasmappen eller gruppmappen om det behövs.
3. Om du återupptar markerade databaser markerar du minst en pausad databas.
4. Klicka på Menyn Paus/Fortsätt vid fliken Aktivitet Databaser och välj sedan Fortsätt eller Fortsätt med alla.
Obs!  Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan pausa värdbaserade databaser i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Öppna värdbaserade filer
Stänga värdbaserade filer
Administrera databaser