Säkerhetsinställningar för databasservern > Säkerhetsanslutningar och progressiva nedladdningar
 
Säkerhetsanslutningar och progressiva nedladdningar
FileMaker Server stöder progressiva nedladdningar av ljud-, video- och PDF-filer som lagras i ett interaktivt containerfält.
Obs!  Information om interaktiva containerfält finns i FileMaker Pro Hjälp.
När inställningen Använd SSL för databasanslutningar i FileMaker Server är vald:
FileMaker-klienter laddar ned interaktivt innehåll över en HTTPS-anslutning om servern har ett signerat SSL-certifikat.
När inställningen Använd SSL för databasanslutningar i FileMaker Server inte är vald:
FileMaker-klienter laddar ned interaktivt innehåll över en okrypterad HTTPS-anslutning, inte en HTTPS-anslutning.
FileMaker-klienter ser interaktiva data med viss fördröjning.
Kommentar
Om du vill aktivera den här inställningen bör servern ha ett giltigt digitalt certifikat installerat. FileMaker Server tillhandahåller ett SSL-standardcertifikat som signerats av FileMaker, Inc, men som inte verifierar servernamnet. FileMakers standardcertifikat är endast avsett att användas för intern testning. Ett anpassat SSL-certifikat krävs för publicering.
Om du ändrar inställningen Använd SSL för databasanslutningar måste du stoppa och starta om databasservern för att ändringarna ska börja gälla.
Relaterade avsnitt 
Skydda dina data