Konfigurera Startcenter för grupper
Obs!  Följande information gäller gruppadministratörer.
Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp så att du tillåts visa konfigurationsinställningarna för Startcenter för grupper. Du kan få mer information av serveradministratören.
Ett Startcenter för grupper visar en lista över de värdbaserade databaser som kopplats till en administratörsgrupp. Startcenter för grupper anger huruvida den värdbaserade databasen kan öppnas av en FileMaker-klient eller i FileMaker WebDirect.
Så här konfigurerar du Startcenter för grupper:
1. Välj Aktivera Startcenter för grupper.
2. Vid Rubrik anger du en rubrik för Startcenter för grupper.
Texten som du anger används i H1-elementet (rubrik på översta nivån) för Startcenter för grupper. Rubriken kan innehålla högst 80 tecken. Du får inte använda HTML-element i rubriktexten.
3. Vid Meddelande anger du meddelandet som ska visas på Startcenter för grupper.
Texten som du anger används som statisk text i överkanten på Startcenter för grupper. Meddelandetexten kan innehålla högst 1000 tecken. Du får inte använda HTML-element i meddelandetexten.
Tips!  Om du vill visa ditt Startcenter för grupper med din rubrik och ditt meddelande, klickar du på URL-adressen till ditt Startcenter för grupper som visas i fönstret Startcenter för grupper.
Kommentar
Åtkomst till Startcenter för grupper kräver inte behörighet. Alla som har åtkomst till URL-adressen till ett Startcenter för grupper kan visa listan över värdbaserade databaser. En användare måste fortfarande logga in på databasen om databasen har åtkomstbegränsningar.
Om du vill att en databas ska visas i Startcenter för grupper:
Fönstret Status måste visa att databasservern fungerar normalt. För att FileMaker WebDirect-lösningar ska visas måste fönstret Status visa att Web Publishing Engine fungerar normalt när FileMaker WebDirect är aktiverat. Mer information finns i Kontrollera driftsättningens status.
En databas måste finnas på FileMaker Server med status Normal på fliken Aktivitet > Databaser. Mer information finns i Verifiera värdbaserade filer.
En databas måste ha aktiverats för delning med Åtkomst via FileMaker Network (utökad behörighet fmapp) eller Åtkomst via FileMaker WebDirect (utökad behörighet fmwebdirect) eller bådadera. Se FileMaker Pro Hjälp.
Alternativen Visa inte i Startcenter eller Visa inte i FileMaker WebDirect Startcenter får inte vara aktiverade för en databas. Se FileMaker Pro Hjälp.
I en Windows- eller macOS-läsare anger kolumnen Starta i Startcenter för grupper om databaser kan öppnas i FileMaker Pro, i FileMaker WebDirect, eller bådadera.
I en webbläsare i iOS anger kolumnen Starta i Startcenter för grupper om databaser kan öppnas i FileMaker Go, i FileMaker WebDirect, eller bådadera.
Relaterade avsnitt 
Hantera administratörsgrupper
Startcenter för grupper i FileMaker Server