Konfigurera inställningar för administratörsgrupper > Hantera administratörsgrupper > Startcenter för grupper i FileMaker Server
 
Startcenter för grupper i FileMaker Server
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Ett Startcenter för grupper visar en lista över de värdbaserade databaser som kopplats till en administratörsgrupp. Med hjälp av ett Startcenter för grupper kan FileMaker-klienter använda en enskild URL-adress för att se alla värdbaserade databaser i sin administratörsgrupp och använda URL-adressen för att öppna den värdbaserade databasen.
Ett Startcenter för grupper anger huruvida den värdbaserade databasen kan öppnas som en FileMaker WebDirect-lösning eller öppnas av en FileMaker Pro-klient eller av en FileMaker Go-klient.
Så här konfigurerar du Startcenter för grupper:
1. Klicka på fliken Allmänna inställningar > Administratörsgrupper.
2. Markera gruppnamnet i listan.
3. Klicka på fliken Startcenter för grupper och klicka sedan på Aktivera Startcenter för grupper.
4. Vid Rubrik anger du en rubrik för Startcenter för grupper. Texten som du anger används i H1-elementet (rubrik på översta nivån) för Startcenter för grupper. Vid Meddelande anger du ett meddelande som ska visas på Startcenter för grupper. Texten som du anger används som statisk text i överkanten på Startcenter för grupper.
Rubriken kan innehålla högst 80 tecken. Meddelandet kan innehålla högst 1 000 tecken.
Rubriken och meddelandet kan innehålla alla tecken som stöds av teckenkodningen UTF-8.
Rubriken och meddelandet kan inte innehålla HTML-element.
Ditt Startcenter för grupper och dess URL-adress aktiveras inte förrän du sparar dina ändringar genom att klicka på Spara. Webbadressen har följande format:
https://<värd>:16000/groups/<gruppnamn>
där <värd> är IP-adressen eller domännamnet för huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning och <gruppnamn> är namnet på administratörsgruppen.
Tips!  Om du vill visa ditt Startcenter för grupper med din rubrik och ditt meddelande, klickar du på URL-adressen till ditt Startcenter för grupper som visas längst ned på fliken Startcenter för grupper.
Kommentar
Om du vill visa ett databasnamn på ett Startcenter för grupper:
Fönstret Status måste visa att databasservern fungerar normalt. Om du vill att FileMaker WebDirect-lösningar ska visas, måste fönstret Status visa att Web Publishing Engine är aktiverad och fungerar normalt. Mer information finns i Kontrollera driftsättningens status.
En databas måste finnas på FileMaker Server med status Normal på fliken Aktivitet > Databaser. Mer information finns i Verifiera värdbaserade filer.
En databas måste ha aktiverats för delning med Åtkomst via FileMaker Network (utökad behörighet fmapp) eller Åtkomst via FileMaker WebDirect (utökad behörighet fmwebdirect) eller bådadera. Se FileMaker Pro Hjälp.
Alternativen Visa inte i Startcenter eller Visa inte i FileMaker WebDirectStartcenter får inte vara aktiverade för en databas. Se FileMaker Pro Hjälp.
Startcenter för grupper visas med det språk som definieras av klientens webbläsare, om det språket stöds av FileMaker Server.
Åtkomst till Startcenter för grupper kräver inte behörighet. Alla som har åtkomst till URL-adressen till ett Startcenter för grupper kan visa listan över värdbaserade databaser. En användare måste fortfarande logga in på databasen om databasen har åtkomstbegränsningar.
Innehållet som visas i kolumnen Start i Startcenter för grupper är beroende av webbläsarens operativsystem:
 
Operativsystem
Kolumnen Starta visar om databaser kan öppnas i
Windows eller macOS
FileMaker Pro, FileMaker WebDirect eller båda
iOS
FileMaker Go, FileMaker WebDirect eller båda
Andra operativsystem
FileMaker WebDirect
Om en användare loggar ut från en FileMaker WebDirect-session eller om sessionens tidsgräns har uppnåtts kommer användaren tillbaka till FileMaker WebDirect Startcenter (https://<host>/fmi/webd), inte till Startcenter för grupper.
Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp så att du tillåts visa konfigurationsinställningarna för Startcenter för grupper. Du kan få mer information av serveradministratören.