Konfigurera inställningar för administratörsgrupper > Hantera administratörsgrupper > FileMaker Server-gruppmappar
 
FileMaker Server-gruppmappar
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
När du konfigurerar en administratörsgrupp på fliken Allmänna inställningar > Administratörsgrupper kopplar du en FileMaker Server-gruppmapp som innehåller gruppens databasfiler till administratörsgruppen.
FileMaker Server-gruppadministratörer kan bara hantera databaser i den egna gruppmappen, samt scheman som är kopplade till databaserna i gruppmappen. Det kan bara finnas ett gruppadministratörskonto för varje administratörsgrupp, men flera användare kan logga in på samma gruppadministratörskonto samtidigt med vissa restriktioner för att undvika konflikter.
Följande regler gäller för gruppmappar:
Varje gruppmapp kan bara kopplas till en administratörsgrupp. Undermappar till en gruppmapp kopplas också till samma administratörsgrupp.
Alla gruppmappar måste finnas i standarddatabasmappen eller den extra databasmappen.
Du kan välja standarddatabasmappen eller den extra databasmappen som gruppmapp om du vill ge gruppadministratören behörighet att hantera alla databaser i alla undermappar till dessa två mappar. Gruppadministratören kommer också att kunna skapa undermappar till dessa två mappar. Om du gör på detta sätt kan du inte välja en undermapp i standarddatabasmappen eller den extra databasmappen som gruppmapp för en annan administratörsgrupp.
En gruppmapp kan inte vara överordnad mapp för en befintlig gruppmapp.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera inställningar för administratörsgrupper
Hantera administratörsgrupper
Extern autentisering för Admin Console och administratörsgrupper
Behörighet för FileMaker Server-administratörsgrupp