Beskrivning av lösenordsstyrka
FileMaker rekommenderar att du använder starka lösenord. Här är några förslag på hur du ökar lösenordsstyrkan:
Starkare lösenord är längre lösenord. Använd åtta eller fler tecken i ditt lösenord.
Lösenord skiljer mellan versaler och gemener. Ta med små och stora alfabetiska tecken.
Ta med icke-alfabetiska tecken, t.ex. siffror och skiljetecken.
Obs!  Använd bara Ascii-tecken i lösenord, t.ex. a–z, A–Z, 0–9 och skiljetecken som “!” och “%”. Eftersom du använder en webbläsare för att få åtkomst till Admin Console kanske du inte kan använda lösenord som innehåller vissa tecken med accenter eller icke-latinska tecken.
Undvik att upprepa tecken, använda tecken i den ordning de syns på tangentbordet, använda tecken i alfabetisk ordning eller använda siffror i numerisk ordning.
Lösenord betraktas som mindre säkra om de innehåller strängar som är lätta att gissa sig till, till exempel namn (framförallt namn på familjemedlemmar och husdjur), födelsedatum, årsdagar och i synnerhet ord som lösenord, standard, master, admin och liknande vanliga termer.
Relaterade avsnitt 
Admin Console-inställningar