Startinställningar
 
Startinställningar
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Ange startinställningar genom att klicka på fliken Allmänna inställningar > Start och ställa in tillvalen Start av dator och Start av databasserver:
Välj Starta databasservern automatiskt för att automatiskt starta databasserverkomponenten på huvuddatorn när datorn startas om.
Välj Starta Web Publishing Engine automatiskt för att automatiskt starta Web Publishing Engine på huvuddatorn när datorn startas om.
Välj Öppna databaser som finns i databasmapparna automatiskt för att automatiskt öppna databaser som finns i databasmapparna på huvuddatorn när databasservern startas om.
Kommentar
Du kan starta och stoppa databasservern och Web Publishing Engine utan att starta om datorn. Du kan starta och stoppa dessa komponenter från fönstret Status. Fönstret Status visar om de fungerar normalt. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter.
Du kan manuellt starta databasservern och Web Publishing Engine om du inte aktiverar startinställningarna. När datorn startar om kan du starta Admin Console och sedan starta databasservern, Web Publishing Engine, eller bådadera. Se FileMaker Server-information och Web Publishing Engine-information.
Relaterade avsnitt 
Säkerhetsinställningar för databasservern
Allmänna inställningar för webbpublicering