Admin Console-inställningar
 
Admin Console-inställningar
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Ange Admin Console-inställningar genom att klicka på fliken Allmänna inställningar > Admin Console.
 
För att
Gör så här
Begränsa Admin Console till specifika IP-adresser
Vid Begränsa behörighet:
Väljer du Aktivera behörighetsbegränsningar.
Ange en eller flera IP-adresser, avgränsade med kommatecken.
Obs!  Alla ändringar av dessa inställningar kräver att du startar om FileMaker Server på huvuddatorn. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows) eller Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (macOS).
Viktigt!  Du kan köra FileMaker Server Admin Console på huvuddatorn även om du aktiverar behörighetsbegränsningar.
Ändra användarnamn och lösenord för Admin Console-kontot
Vid Verifiering:
1. Klickar du på Ändra användarnamn/lösenord för att öppna dialogrutan.
2. För användarnamnet i Admin Console anger du det nya namnet i Nytt användarnamn. Om du vill behålla aktuellt användarnamn lämnar du fältet tomt.
3. Ange det aktuella lösenordet.
4. Ange ett nytt lösenord och bekräfta det sedan i Bekräfta lösenord.
5. Ange en Ledtråd till lösenord som hjälper dig att komma ihåg lösenordet.
6. Ledtråden visas på inloggningssidan efter tre misslyckade försök att ange användarnamn och lösenordet.
Ändringen gäller omedelbart.
Tillåta att medlemmar i en extern autentiseringsgrupp loggar in till Admin Console
Markera Använd extern grupp och ange valfri domän eller namn på en lokal dator följt av namnet på den externa autentiseringsgruppen. Till exempel: gruppnamn, domän\gruppnamn, eller gruppnamn@lokaldator. Den externa autentiseringsgruppen kan vara gruppen fmsadmin eller en annan extern autentiseringsgrupp som inte är kopplad till en administratörsgrupp. Mer information finns i Hantera administratörsgrupper.
Du kan begränsa antalet externa autentiseringsgrupper FileMaker Server genomsöker vid användarautentisering genom att ange domänen eller det lokala datornamnet i något av följande format:
domän\grupp eller lokaldator\grupp
grupp@domän eller grupp@lokaldator
Om du inte anger en domän eller ett lokalt datornamn söker FileMaker Server efter den externa autentiseringsgruppen på följande sätt på dessa plattformar:
macOS: söker endast på den lokala datorn
Windows: söker i domänen, om datorn är medlem i en domän, och därefter på den lokala datorn
Klicka på Testa extern grupp om du vill testa inställningen för den externa gruppen. Om testet misslyckas ska du kontrollera den externa gruppens namninformation.
Kontrollera FileMaker Server-uppdateringar
Vid Sök efter uppdateringar väljer du att låta FileMaker kontrollera om det finns uppdateringar.
Viktigt!  För att förhindra att obehöriga användare av misstag loggar in till Admin Console som serveradministratör, ska du kontrollera att användarnamnet och lösenordet för Admin Console inte är identiskt med något annat användarnamn och lösenord i någon av de externa autentiseringsgrupperna som är kopplade till Admin Console eller en administratörsgrupp. Använd ett unikt användarnamn och ett starkt lösenord som består av minst 8 tecken och är en kombination av bokstäver och siffror. Observera att användarnamn för Admin Console och administratörsgruppsnamn inte är skiftlägeskänsliga, men att lösenorden är det. Mer information finns i Extern autentisering för Admin Console och administratörsgrupper.
Relaterade avsnitt 
Säkerhetsinställningar för databasservern