Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar > Konfigurera en mapp för progressiv säkerhetskopiering
 
Konfigurera en mapp för progressiv säkerhetskopiering
Aktivera progressiva säkerhetskopieringar av dina värdbaserade databaser, ange sparintervall för progressiva säkerhetskopieringar och ange sökvägen till en mapp som ska användas för de progressiva säkerhetskopiorna.
Viktigt!  Mappen för progressiv säkerhetskopiering kan inte vara en överordnad eller en underordnad mapp till standarddatabasmappen, säkerhetskopieringsmappen, en extra säkerhetskopieringsmapp eller scriptmappen. Alla databaser i standardmappen för databasen öppnas automatiskt när FileMaker Server startar om inställningen Öppna databaser som finns i databasmapparna automatiskt är aktiverad på fliken Allmänna inställningar > Start.
Så här anger du den progressiva säkerhetskopieringsmappen:
1. Klicka på fliken Databasserver > Mappar.
2. Vid Mapp för progressiv säkerhetskopiering väljer du Aktivera progressiva säkerhetskopieringar.
3. Ange antal minuter för Sparintervall. Sparintervallet kan vara vilket antal som helst mellan 1 och 99 minuter. Standardvärdet är 5 minuter.
4. Vid Sökväg anger du den fullständiga sökvägen till platsen för den nya mappen för progressiv säkerhetskopiering. Den maximala längden på sökvägen är 255 tecken.
Windows: Den sökväg du anger måste inledas med filewin:/ och avslutas med ett snedstreck (/).
Till exempel filewin:/enhetsbeteckning:/mappnamn/
macOS: Den sökväg du anger måste inledas med filemac:/ och avslutas med ett snedstreck (/).
Till exempel filemac:/volymnamn/mappnamn/
5. Klicka på Kontrollera om du vill kontrollera att sökvägen är korrekt. Mer information finns i Tips för giltiga mappar.
Kommentar
FileMaker rekommenderar att du anger en mapp för progressiv säkerhetskopiering på en annan hårddisk än den där de värdbaserade databaserna finns. Eftersom de progressiva ändringarna kan skrivas till mappen för progressiv säkerhetskopiering i stort sett samtidigt som de skrivs till de värdbaserade databaserna, kan serverns prestanda förbättras genom att använda två olika hårddiskar.
Serverns prestanda kan påverkas om du skapar den inledande uppsättningen med säkerhetskopieringsfiler i mappen för progressiv säkerhetskopiering. När du har angett inställningar för progressiv säkerhetskopiering ska du undvika att ändra dessa inställningar. Alla ändringar i inställningarna för progressiv säkerhetskopiering, förutom ändringar i sparintervallets antal, kräver att FileMaker Server skapar en fullständig säkerhetskopiering av alla databaser som servern är värd för.
I sällsynta fall kan den progressiva säkerhetskopieringen misslyckas om klockan på datorn där FileMaker Server är installerat ändras med mer än sparintervallet. FileMaker Server använder Coordinated Universal Time (UTC) för progressiva säkerhetskopieringar och således påverkas inte den progressiva säkerhetskopieringen av tidszons- eller sommartidsändringar.