Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar > Konfigurera standardmappen för säkerhetskopiering
 
Konfigurera standardmappen för säkerhetskopiering
För planerade säkerhetskopieringar sparas databassäkerhetskopiorna i den mapp som du anger i guiden Schema. Standardsäkerhetskopieringsmappen visas i guiden Schema när du skapar en schemalagd säkerhetskopieringsuppgift.
Standardsäkerhetskopieringsmappen används också av FileMaker Server när du kör ett BACKUP-kommando som inte anger en målmapp.
Viktigt!  Säkerhetskopieringsmappen kan inte vara en överordnad eller en underordnad mapp till standarddatabasmappen, en extra säkerhetskopieringsmapp, den progressiva säkerhetskopieringsmappen eller scriptmappen. Alla databaser i standardmappen för databasen öppnas automatiskt när FileMaker Server startar om inställningen Öppna databaser som finns i databasmapparna automatiskt är aktiverad på fliken Allmänna inställningar > Start.
Så här anger du standardmappen för säkerhetskopiering:
1. Klicka på fliken Databasserver > Mappar.
2. I avsnittet Säkerhetskopieringsmapp anger du den fullständiga sökvägen till den nya standardmappen för säkerhetskopiering. Den maximala längden på sökvägen är 255 tecken.
Windows: Den sökväg du anger måste inledas med filewin:/ och avslutas med ett snedstreck (/).
Till exempel filewin:/enhetsbeteckning:/mappnamn/
Om du använder en nätverksvolym måste den angivna sökvägen innehålla servernamnet.
Till exempel filewin:/servernamn/resursnamn/mappnamn/
macOS: Den sökväg du anger måste inledas med filemac:/ och avslutas med ett snedstreck (/).
Till exempel filemac:/volymnamn/mappnamn/
3. Klicka på Kontrollera om du vill kontrollera att sökvägen du har angivit är korrekt.
När sökvägen har befunnits giltig ändras etiketten från Ogiltig sökväg till Giltig sökväg. Information om vad du gör om inte sökvägen är giltig finns i Tips för giltiga mappar.
Kommentar
Efter installationen är standardmappen för säkerhetskopiering:
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Data\Backups
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Data/Backups
FileMaker rekommenderar att du väljer en säkerhetskopieringsmapp på en annan hårddisk än hårddisken med de värdbaserade databaserna.
När du ändrar säkerhetskopieringsmappen på fliken Databasserver > Mappar ändras inte dina befintliga planerade säkerhetskopieringsuppgifter. När du ändrar standardsäkerhetskopieringsmappen ändras standardmappen som visas i guiden Schema nästa gång du skapar en schemalagd säkerhetskopieringsuppgift.
Du kan välja en säkerhetskopieringsmapp på en ReFS-volym, men den volymen kan inte vara en fjärrvolym.
Du kan lagra data i en mapp som är extern för databasfilen. Om du krypterar databasen, krypteras även data i alla relaterade externa containermappar. FileMaker Server kopierar alla data till en katalog som är relativ till databasmappen.
Relaterade avsnitt 
Planera säkerhetskopiering av databaser