Inställningar för server-plugin-program
 
Inställningar för server-plugin-program
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
På fliken Databasserver > Server-plugin kan du aktivera FileMaker Server för användning av funktioner i externa plugin-program med värdbaserade FileMaker Pro-databaser som är anpassade för att använda plugin-program på serversidan. Mer information finns i Hantera plugin-program.
FileMaker Server-komponenten som kör plugin-programmen kallas FileMaker-scriptmotor (FMSE).
Så här aktiverar du inställningarna för plugin-program i FileMaker Server:
1. Klicka på fliken Databasserver > Plugin-program för server.
2. Välj Aktivera användning av plugin-program för FileMaker-scriptmotorn (FMSE) för att tillåta FileMaker Server att använda plugin-program.
3. Välj Tillåt att scriptsteget Installera Plug-in kan installera, uppdatera och läsa in plugin-filer på servern om du vill tillåta att scriptsteget Installera plugin-fil ska få uppdatera plugin-program som finns i mappen Server Extensions. Mer information finns i Mappar för plugin-filer på serversidan.
4. Listan visar de plugin-program som finns i mappen för plugin-program. Markera Aktiverat för varje plugin-program som du vill köra i FileMaker-scriptmotorn.
Relaterade avsnitt 
Aktivera användning av plugin-program för FileMaker-scriptmotorn (FMSE)