Anslutningsinställningar
 
Anslutningsinställningar
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
FileMaker Server använder din licens för att avgöra hur många FileMaker Pro-, FileMaker Go- och FileMaker WebDirect-klienter med Användaranslutningar som tillåts. Du kan använda fliken Allmänna inställningar > Anslutningar om du vill logga ett meddelande när antalet klienter med Användaranslutningar har nått 80 % av gränsen.
En FileMaker WebDirect-anslutning är en anslutning. Varje klientanslutning räknas som en separat anslutning även om samma konto används för att logga in.
När en användare är ansluten med en licens för Användaranslutningar med FileMaker Pro eller FileMaker Go räknas varje klient som en separat anslutning även om samma konto används för att logga in.
Du kan köpa en ny licens om du behöver öka gränsen för klienter med Användaranslutningar. Mer information finns i Om licensnyckeln.
Meddelanden om klientanslutningar sparas i Stats.log. Mer information finns i Inställningar för loggning och statistik.
Så här loggar du en varning för anslutningsgränsen:
1. Klicka på fliken Allmänna inställningar > Anslutningar.
2. Markera Logga en varning vid 80 % av anslutningsgränsen.
Anslutningsalternativen kanske inte finns tillgängliga på den här fliken beroende på din licens.