Administrera klienter > Skicka meddelanden till FileMaker-klienter i listan Klienter
 
Skicka meddelanden till FileMaker-klienter i listan Klienter
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Du kan skicka ett meddelande till FileMaker Pro-, FileMaker Go- och FileMaker WebDirect-klienter som är anslutna till databaser som har FileMaker Server som värd.
Så här skickar du ett meddelande till en eller flera klienter:
1. Klicka på fliken Aktivitet > Klienter och markera sedan en eller flera klienter i listan.
2. Klicka på Ikon för Skicka meddelande till eller koppla från klient på fliken Aktivitet Klienter och välj sedan Skicka meddelande eller Skicka meddelande till alla klienter.
Kommentar
Du kan inte skicka meddelanden till FileMaker-scriptklienter eller till klienter som är anslutna via Anpassad webbpublicering, JDBC, ODBC eller FileMaker Data API.
Du kan också skicka ett meddelande till FileMaker-klienter genom att planera aktiviteten Skicka meddelande i guiden Schema. Mer information finns i Skicka planerade meddelanden till klienter som är anslutna till delade databaser.
Relaterade avsnitt 
Skicka meddelanden till klienter som är anslutna till en värdbaserad databas
Koppla från klienter
Administrera klienter
Om användarinformation