Nya funktioner i FileMaker Server 16
 
Nya funktioner i FileMaker Server 16
Allmänna förbättringar
FileMaker WebDirect-arbetsdatorer: En FileMaker Server kan vara en enskild huvuddator och upp till fem FileMaker WebDirect-arbetsdatorer. Varje arbetsdator kan ha stöd för upp till etthundra FileMaker WebDirect-klienter.
Information om att installera och konfigurera en FileMaker WebDirect-arbetsstation finns i Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.
Information om att starta, stoppa eller ta bort en FileMaker WebDirect-arbetsdator finns i Web Publishing Engine-information.
FileMaker Data API-stöd: FileMaker Server tillåter webbtjänster att använda FileMaker Data API för att komma åt data i värdbaserade lösningar.
Mer information om att konfigurera FileMaker Data API-åtkomst finns i Inställningar för FileMaker Data API.
FileMaker Guide för Data API innehåller information om att skapa webbtjänster som använder FileMaker Data API.
Information om att starta och stoppa FileMaker Data API-motorn finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter.
OAuth-stöd: FileMaker Server kan konfigureras så att FileMaker-klienter kan autentisera via en OAuth-identitetsleverantör för att få åtkomst till en värdbaserad lösning. Mer information om att konfigurera FileMaker Server för OAuth-auktorisering finns i Använda en OAuth-identitetsleverantör för att autentisera FileMaker-klienter.
Stöd för PDF och utskrift: FileMaker WebDirect-lösningar kan nu använda scriptstegen Utskriftsformat och Spara poster som PDF. FileMaker scriptmotorn stöder nu scriptstegen Utskriftsformat och Spara poster som PDF för alla värdbaserade lösningar. Se FileMaker Pro Hjälp.
Ändringar av Admin Console-användargränssnittet
Fönstret Status innehåller:
information om klienter med Användaranslutningar som är anslutna till FileMaker Server
information om FileMaker Data API-anslutningar till FileMaker Server, inklusive möjligheten att starta och stoppa FileMaker Data API-motorn
information om FileMaker WebDirect-arbetsdatorer, inklusive möjligheten att starta, stoppa och ta bort arbetsdatorer
Mer information finns i Kontrollera driftsättningens status.
På fliken Aktivitet > Databaser finns en REST-kolumn som visar vilka värdbaserade lösningar som tillåter åtkomst via FileMaker Data API. Mer information finns i Administrera databaser. Dessutom visar kolumnerna TYP på flikarna Aktivitet > Databaser och Aktivitet > Klienter “fmrest” för webbtjänster som använder FileMaker Data API för att komma åt värdbaserade databaser.
Använd fönstret Loggvisare när du vill granska information från i loggfilen FileMaker Data API, fmdapi.log. Mer information finns i Visa loggfilsposter.
Använd fliken Databasserver > Säkerhet för att tillåta att OAuth-identitetsleverantörer autentiserar klienter när de loggar in på en värdbaserad lösning. Mer information finns i Säkerhetsinställningar för databasservern.
Använd fliken Webbpublicering > FileMaker Data API för att konfigurera inställningarna för FileMaker Data API. Mer information finns i Inställningar för FileMaker Data API.
Relaterade avsnitt 
Om FileMaker Server