Om FileMaker Server
 
Om FileMaker Server
FileMaker® Server är en snabb och pålitlig serverprogramvara för säker delning av FileMaker-information mellan företagsteam via iOS, datorer och internet. FileMaker Server är en dedicerad databasserver som öppnar FileMaker Pro-filer, gör dem tillgängliga för klienter i nätverket och publicerar FileMaker-data på webbsidor och till andra program.
FileMaker Server Admin Console
FileMaker Server Admin Console är ett webbprogram som ger dig möjlighet att enkelt konfigurera och administrera FileMaker Server, arbeta med och övervaka värdbaserade databaser, hantera anslutna klienter, hantera webbpublicering för värdbaserade databaser samt spåra statistiska uppgifter.
Du kan köra Admin Console på samma dator som FileMaker Server körs på och på i stort sett alla Windows- och macOS-datorer som har nätverksåtkomst till FileMaker Server. Mer information finns i Starta Admin Console.
Obs!  Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp så att du får behörighet att utföra databasadministrationsuppgifter. Gruppadministratörer har inte behörighet att konfigurera FileMaker Server eller utföra andra serveradministrationsuppgifter som beskrivs i många avsnitt i detta onlinehjälpsystem. En anmärkning i början av varje avsnitt anger vilka uppgifter gruppadministratörer har tillåtelse att utföra när serveradministratören anger rätt behörighet för gruppen. Du kan få mer information av serveradministratören.
Klienter som stöds
FileMaker Pro 14, 15 och 16
FileMaker Go 14, 15 och 16
Webbanvändare som arbetar via FileMaker Server Web Publishing Engine
FileMaker Open Database Connectivity (ODBC)- och Java Database Connectivity (JDBC)-klienter som använder FileMaker-klientdrivrutinerna
Relaterade avsnitt 
Nya funktioner i FileMaker Server 16