Introduktion till FileMaker Pro > Öppna och hantera filer > Ställa in förstoringsgrad
 
Ställa in förstoringsgrad
Ange zoomnivå genom att välja Visa > Zooma in eller Zooma ut. Det går även att använda kortkommandon.
Om du inte kan zooma kanske ett script har låst zoomnivån. Du kan återställa zoomfunktionen genom att köra ett script som har scriptsteget Sätt förstoringsgrad med tillvalet Lås avmarkerat.
Kommentar 
Om din enhet stöder gester, kan du även nypa för att zooma in eller ut.
Windows: Du kan endast zooma in till 300 % när du har valt Förstora fönstrets innehåll för bättre läsbarhet under fliken Diverse i dialogrutan Inställningar, eller om datorn har en HiDPI-skärm.
Relaterade avsnitt 
Kortkommandon för fönster (macOS)
Kortkommandon för fönster (Windows)