Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Använda fönstret Layoutobjekt när du arbetar med objekt
 
Använda fönstret Layoutobjekt när du arbetar med objekt
Använd fönstret Layoutobjekt i layoutläget så kan du visa och arbeta med alla objekt i staplingsordning som finns i den aktuella layouten. När du ska arbeta med ett objekt på en layout kan det vara smidigt att använda fönstret Layoutobjekt eftersom du tillfälligt kan dölja alla andra objekt eller överlappande objekt.
Så här arbetar du med objekt i fönstret Layoutobjekt:
1. Klicka på Knapp för fönstret Layoutobjekt i layoutlisten.
2. I fönstret Layoutobjekt:
 
För att
Gör så här
Visa eller dölja ett objekt i layouten
Klicka på Visa/dölj-knappen bredvid ett objekt.
Visa alla objekt i layouten
Klicka på Visa/dölj-knappen bredvid sökrutan.
Visa alla objekt av samma typ i listan
Klicka på Visa efter typ-knappen och välj sedan en objekttyp.
Välj Allt om du vill visa alla objekttyper.
Visa endast ett eller flera objekt i layouten
Markera de objekt som du vill visa och välj sedan Dölj alla andra objekt i snabbmenyn.
Dölj eventuella överlappande objekt som ligger framför de markerade objekten
Markera ett eller flera objekt och välj sedan Dölj objekt framför i snabbmenyn.
Dölj eventuella överlappande objekt som ligger framför eller bakom de markerade objekten
Markera ett eller flera objekt och välj sedan Dölj objekt framför och bakom i snabbmenyn.
Ändra staplingsordning
Dra ett objekt från listan till sin nya position i staplingsordningen.
Ange namnet på ett objekt eller ett grupperat objekt
Markera ett objekt i listan och välj sedan Ange objektnamn i snabbmenyn. (Eller markera objektet och klicka sedan på objektet igen.) Skriv ett namn.
Arbeta med ett objekt i en grupp utan att dela upp gruppen
Expandera gruppen genom att klicka på triangeln bredvid gruppnamnet. Markera sedan objektet.
Ange scripttriggers för ett objekt
Markera ett objekt i listan och välj sedan Ställ in scripttriggers i snabbmenyn.
Definiera villkorlig formatering för objekt
Markera ett objekt i listan och välj sedan Villkorlig formatering i snabbmenyn.
Identifiera namnlösa objekt
Om ett objekt saknar namn visas följande information i fönstret Layoutobjekt:
 
Objekttyp
Visas i listan:
Text, knapp, knapprad segment, flytande fönster eller flikpanel
Eventuell befintlig text inom citattecken, t.ex. "NyKnapp".
En beräkning för ett objekt som Beräkning.
Om text eller beräkning saknas anges objekttyp, t.ex. Knapp.
Fält
Kontrolltyp följt av fältnamnet, t.ex. Redigeringsruta (efternamn).
Ett relaterat fält som kontrolltyp följt av det relaterade fältnamnet, t.ex. Redigeringsruta (::Land).
Portal
Portal följt av det det relaterade tabellnamnet, t.ex. Portal (Kunder).
Kommentar 
Det går bara att dölja objekt i layoutläget.
Dolda objekt fortsätter att vara dolda om du avslutar och öppnar layoutläget på nytt. Om du avslutar och startar om FileMaker Pro blir de synliga igen.
Du kan inte ange ett namn för objekt med glid- eller flikkontroll, men du kan ange ett namn för paneler som finns inom dessa objekt.
Det går inte att dölja eller ändra ordningen på paneler i en glid- eller flikkontroll när du använder fönstret Layoutobjekt. Se Ändra en flikkontroll och Ändra en glidkontroll.
Om en knappdefinition är kopplad till ett objekt eller en objektgrupp visas knappen som en grupperad knapp.
Du kan visa eller dölja en knapp för flytande fönster men inte själva flytande fönstret i sig.
Relaterade avsnitt 
Ordna objekt
Namnge objekt