Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Skapa och arbeta med format för layoutobjekt, delar och layoutbakgrunden > Visa och använda format för layoutobjekt, delar och bakgrunder
 
Visa och använda format för layoutobjekt, delar och bakgrunder
1. I layoutläge markerar du ett eller flera objekt, en delmarkör eller så klickar du var som helst på layoutbakgrunden för att markera den.
Obs!  Se till att inga objekt eller delar är markerade när du ska markera layoutbakgrunden.
2. Klicka på Granskaren Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Format Format.
När ingenting är markerat på layouten visas formatet som används på layoutbakgrunden i listan Format.
 
För att
Gör så här
Visa alla definierade format i det aktuella temat
Välj Visa alla.
Använda ett annat format på ett objekt eller en del
Välj ett annat format i listan Format.
Kommentar 
Se till att huvuddelen är inställd som genomskinlig om ändringarna du gör i layoutbakgrundens format inte syns i layouten. Mer information finns i Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden.
Relaterade avsnitt 
Skapa och arbeta med format för layoutobjekt, delar och layoutbakgrunden
Redigera eller skapa format för layoutobjekt, delar och bakgrunder
Kopiera formateringsattribut mellan layoutobjekt, delar eller bakgrunder
Exempel på en värdelista som endast innehåller relaterade fältvärden