Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Visa som
 
Visa som
Användning 
Visar data i det angivna formatet.
Se även 
Format 
Visa som [Visa en post/Visa som lista/Visa som tabell/Växla]
Tillval 
Visa en post innebär att poster visas sida för sida i det format som den som skapat databasen har specificerat.
Visa som lista innebär att poster visas som poster i en lista så att du kan bläddra i dem utan att klicka på bakåt- och framåtknapparna i statusverktygsfältet.
Visa som tabell innebär att posterna visas i ett rutnät på skärmen så att många fält och poster kan visas samtidigt i ett kalkylbladsliknande format.
Växla växlar från det aktuella visningsläget till nästa visningsläge.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du kan välja Visa en post, Visa som lista, Visa som tabell eller också kan du välja Växla om du vill växla från det aktuella formatet till nästa format.
Kommentarer 
FileMaker WebDirect har inte stöd för alternativet Visa som tabell.
Exempel 1 
Importerar poster, sorterar och går till tabellvisningsläget.
Importera poster [Med dialogruta: På]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Visa som [Visa som tabell]
Exempel 2 
Utför en sökning och ändrar sedan visning beroende på antalet poster i sökresultatet.
Sök [Paus: På]
If [Get (HittadePoster) = 1]
Visa en post/Som lista [Visa en post]
Else If [Get ( HittadePoster ) < 1]
Visa en post/Som lista [Visa som lista]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)