Lägga till och visa data > Ange data i poster > Använda URL-adresser i ett fält
 
Använda URL-adresser i ett fält
Du kan öppna en giltig URL-adress som visas i ett fält. FileMaker Pro öppnar URL-adressen med det standardprogram som har konfigurerats för URL-typen på din dator. URL-adresser av typen http öppnas t.ex. i din standardwebbläsare.
Så här öppnar du en URL-adress från ett fält:
1. Markera fältet genom att klicka i det och markera hela URL-adressen.
2. Högerklicka var som helst i webbadressen.
3. Välj Öppna <URL-adress>snabbmenyn.
FileMaker Pro stöder FMP-protokollet och följande URL-system:
https://
mailto:
ldap://
ldaps://
ftp://
http://
gopher://
shttp://
fil://
mailto://
news://
nntp://
telnet://
Tips!  Du kan också öppna URL-adressen genom att hålla Alt-tangenten (Windows) eller Kommando-tangenten (macOS) nedtryckt samtidigt som du klickar var som helst på URL-texten.
Relaterade avsnitt 
Ange och ändra data i fält