Dela filer i ett nätverk > Överföra filer till FileMaker Server
 
Överföra filer till FileMaker Server
Använd FileMaker Pro när du vill överföra databasfiler till FileMaker Server. Om en databas använder containerfält som lagrar data externt överför FileMaker Pro även externt lagrade data.
Obs!  Innan du kan överföra filer måste du ha kontonamnet och lösenordet för serveradministratören eller för en gruppadministratör som har behörighet att utföra åtgärder på databaser. Mer information finns i FileMaker Server Hjälp eller hos din serveradministratör.
Instruktioner för hur du överför filer till FileMaker Cloud finns i FileMaker Cloud Hjälp.
Så här överför du filer till FileMaker Server:
1. Klicka på Dela i statusverktygsfältet och välj sedan Dela med FileMaker-klienter.
Du kan även välja Arkiv > Dela databas > Överför till FileMaker Server.
2. Välj vid Värdar vilken typ av värd du vill visa i listan.
 
Välj
... om du vill visa
Favoritvärdar
Värdar som du har lagt till som favoriter.
Lokala värdar
FileMaker Server-värdar som finns i ditt TCP/IP-undernät.
LDAP-värdar
FileMaker Server-värdar som är tillgängliga via LDAP.
Mer information om att lägga till favoritvärdar eller ange en LDAP-server finns i Öppna delade filer som klient.
3. Välj i listan den värd dit du vill överföra filer.
Eller skriv värdens domännamn (som värd.domän.com) eller IP-adress för Värdadress.
4. Ange kontoinformationen för FileMaker Server Admin Console och klicka på Nästa.
Du kan använda namnet och lösenordet för antingen serveradministratören eller för en gruppadministratör.
Om du vill lägga till dina kontouppgifter i ditt valv (Windows) eller nyckelhanterare (MacOS), väljer du Spara lösenord i Autentiseringshanteraren (Windows) eller Spara lösenord i Nyckelhanterare (MacOS).
5. Serveradressen och målmappen visas högst upp i dialogrutan. Du kan byta mapp eller skapa en ny mapp.
FileMaker Server kan vara värd för databasfiler i en standardmapp (MainDB) och två valfria, ytterligare mappar (Additional_1 and Additional_2). Om du är serveradministratör kan du se alla mappar. Om du är gruppadministratör kan du endast se de mappar som ditt konto tillåter att du ser.
 
För att
Gör så här
Byta målmapp
Klicka på Ändra. I dialogrutan Ändra mapp väljer du en annan mapp och klickar på OK.
Skapa en ny målmapp
Klicka på Ändra. I dialogrutan Ändra mapp väljer du en mapp där du vill skapa en ny mapp. Klicka på Ny mapp och klicka på OK.
Obs!  Du kan skapa en ny mapp endast i standarddatabasmappen eller i de extra databasmapparna.
Mer information om mapparnas plats och administratörskonton finns i FileMaker Server Hjälp.
6. Markera de filer du vill överföra.
 
För att
Gör så här
Lägga till filer på överföringslistan
Klicka på Bläddra, markera alla filer du vill lägga till på överföringslistan och klicka sedan på Öppna.
Utesluta filer från överföringslistan
Avmarkera kryssrutan bredvid en fil som du inte vill överföra.
7. Titta i kolumnen Status för varje fil. Om FileMaker Pro identifierar ett problem med filen uppdateras status för den filen och kryssrutan avmarkeras. Kontrollera att alla filer du vill överföra är markerade.
8. Om du vill att filerna ska vara tillgängliga på servern för klienter att använda omedelbart väljer du Öppna databaser automatiskt (på servern) efter överföring.
9. Klicka på Överför.
När överföringen har slutförts uppdateras status för varje fil med information om huruvida överföringen lyckades.
10. Öppna en överförd fil i FileMaker Pro genom att välja Öppna med FileMaker Pro för filen. Klicka sedan på Klar.
FileMaker Pro öppnar varje markerad fil. Filnamnet och servernamnet visas i fönstrets rubrikfält.
Kommentar 
När du överför en fil krypteras anslutningen till värden med hjälp av SSL. Om säkerhet är viktigt i din miljö ska serveradministratören installera ett eget SSL-certifikat.
I dialogrutan Överför till FileMaker Server kan du se en låsikon som visar anslutningens säkerhetsnivå. Mer information finns i Om säkerhetslåsikonerna.
Om lösenordsskyddade filer krävs av servern kan du inte ladda upp en fil som har:
ett gästkonto som använder behörighetsuppsättningen Full åtkomst
ett Fullständig åtkomst-konto med ett tomt lösenord
ett Fullständig åtkomst-konto vars lösenord lagras i databasen med alternativet Logga in med i dialogrutan Filtillval (se Ange filtillval)
Du kan inte överföra en fil som redan finns i någon FileMaker Server-mapp (filnamn måste vara unika för hela servern, oavsett mapp eller undermapp).
Du kan överföra krypterade databasfiler till FileMaker Server, men FileMaker Pro kontrollerar inte deras integritet och FileMaker Server kan inte öppna dem automatiskt när de har överförts. En krypterad fil måste öppnas av en serveradministratör eller en gruppadministratör med behörighet att utföra åtgärder på databaser.
Om du markerar Öppna databaser automatiskt (på servern) efter överföring kontrollerar FileMaker Server om filen har någon form av delning aktiverad när filen öppnas. Om ingen delning är aktiverad aktiverar FileMaker Server automatiskt delning för behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst via FileMaker Network (utökade behörigheter [fmapp]). Om du däremot aktiverar någon typ av delning – till exempel om du endast aktiverar den utökade behörigheten fmwebdirect för delning via FileMaker WebDirect – utan att aktivera fmapp, kommer du inte kunna få åtkomst till filen med FileMaker Pro.
Om du avbryter en pågående överföring av flera filer, blir de filer som hunnit överföras helt kvar på serven, delvis överförda filer tas bort från servern och FileMaker Pro överför inte de återstående filerna. Kolumnen Status i dialogrutan Överför till FileMaker Server visar vilka filer som överfördes.
När överföringen har slutförts markeras den lokala versionen med en flagga i FileMaker Pro som en indikering på att filen har överförts. När du försöker öppna den lokala versionen av filen visas ett meddelande i FileMaker Pro om att du kan välja om du vill öppna den lokala versionen eller den filversion som finns på FileMaker Server.
FileMaker Server kanske inte kan öppna överförda filer automatiskt i följande fall:
Det högsta tillåtna antalet filer på servern har nåtts.
Filnamnstillägget är inte .fmp12 eller är inte registrerat på servern.
Mer information finns i FileMaker Server Hjälp.
Information om hur du tar bort eller laddar ned en fil eller tar bort en mapp från servern finns i FileMaker Server Hjälp.
Relaterade avsnitt 
Öppna delade filer som klient
Ange inställningar för tillåtna värdar
Scriptsteget Överför till FileMaker Server