Skapa en lösning > Arbeta med plugin-program > Uppdatera plugin-program
 
Uppdatera plugin-program
Du kan använda beräkningar och scripts till att kontrollera versionen av installerade plugin-program och sedan uppdatera dem med plugin-program som är lagrade i containerfält i en FileMaker Pro-fil. Exempel på script- och beräkningssyntax finns i Exempel på uppdatering av plugin-program.
Så här uppdaterar du plugin-program:
1. I lösningsfilen skapar du en tabell för lagring av plugin-information.
2. Definiera följande i tabellen:
ett textfält för plugin-namnet
ett textfält för lagring av plugin-beskrivningen
ett numeriskt fält för den plugin-version som för tillfället krävs av databasen
ej lagrade beräkningsfält för versionen och aktiveringsstatusen på plugin-programmet som är installerat i FileMaker Pro-filen
ett containerfält för lagring av plugin-filen
3. Skapa en layout för visning av det lagrade plugin-programmet, och lägg till en beskrivning av plugin-programmet, om du vill. Lägg sedan till de fält som är lämpliga och som du skapade i steg 2.
Obs!  Även om du endast behöver containerfältet i layouten, kan det vara bra att lägga till fält för plugin-namn, -beskrivning och -versionsnummer, så att du har den informationen lättillgänglig.
4. Skapa ett script för jämförelse av den installerade versionen av plugin-programmet med versionen på det plugin-program som krävs. Uppdatera sedan med hjälp av scriptsteget Installera Plug-In, om det behövs.
5. Skapa ett script som meddelar användare om möjliga plugin-fel, om plugin-programmet inte kan installeras.
6. Skapa ett script som kontrollerar att det installerade plugin-programmet är aktiverat.
7. Skapa ett startscript som refererar till ovanstående scripts, i den ordning de står, när en användare öppnar databasen.
Kommentar 
Om du vill att plugin-program ska installeras, måste alternativet Tillåt lösningar att installera filer vara markerat i klientinställningarna för plugin-program. Mer information finns i Ange inställningar för plugin-program.
Om ett plugin-program har inaktiverats i klientinställningarna för plugin-program kommer det att installeras, men inte vara tillgängligt förrän det aktiveras manuellt av användaren.
Endast ett plugin-program kan lagras i respektive containerfält, men du kan visa all plugin-information genom att skapa flera plugin-containerfält i en och samma layout.
Relaterade avsnitt 
Skapa egna plugin-program
Installera plugin-program
Get ( InstalleradeFMPlugin )
Installera Plug-In