Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för sökresultat > Sortera ej poster
 
Sortera ej poster
Användning 
Återställer posterna i den aktuella gruppen hittade poster till den ordning som posterna matades in.
Se även 
Format 
Sortera ej poster
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd det här scriptsteget när det är viktigt att bibehålla den ursprungliga ordningen, som fakturor som förs in efter fakturanumret eller medlemsposter som anges efter datum.
Kommentarer 
Du behöver inte utföra scriptsteget Sortera ej poster innan du utför scriptsteget Sortera poster.
Exempel 1 
Går till layouten Skriv ut fakturor, sorterar posterna, skriver ut, återgår till den ursprungliga layouten och återställer sorteringen av posterna.
Gå till layout ["Skriv ut fakturor]
Sortera poster [Återställ; Med dialogruta: Av]
Skriv ut [Med dialogruta: Av]
Gå till layout [ursprunglig layout]
Sortera ej poster
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)