Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för redigering > Ångra/Gör om
 
Ångra/Gör om
Användning 
Upphäver, återställer eller växlar mellan de senast utförda åtgärderna i filen.
Se även 
Format 
Ångra/Gör om [Ångra/Gör om/Växla]
Tillval 
Ångra upphäver den senaste utförda åtgärden i filen.
Gör om återställer den tidigare ångrade åtgärden i filen.
Växla växlar mellan de två senaste utförda åtgärderna i filen.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Flera åtgärder kan ångras genom att utföra detta scriptsteg flera gånger med alternativet Ångra. Antalet åtgärder som kan ångras eller göras om begränsas endast av mängden tillgängligt minne.
Exempel 1 
Ångrar datainmatning om fältet Telefonnummer har färre än sju siffror.
If [Length ( Kund::Telefonnummer ) < 7]
Visa anpassad dialogruta ["Telefonnummer måste innehålla minst 7 siffror. Vill du ångra det inmatade talet?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Ångra/Gör om [Ångra]
End If
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)