Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Lägga verktygstips till layouter
 
Lägga verktygstips till layouter
1. I layoutläget väljer du det objekt du vill lägga till verktygstips för.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Position Position.
3. Gör något av följande i området Position.
 
För att
Gör så här
Skapa ett verktygstips som visar statisk text
Skriv en text som ska visas som verktygstips i fältet Verktygstips.
Skapa ett verktygstips som visar resultatet av en beräkning
Klicka på Redigera.
I dialogrutan Ange beräkning ställer du upp en formel för beräkningen. Klicka på OK.
4. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.
Tips!  I layoutläge väljer du Visa-menyn > Visa > Verktygstips när du vill identifiera objekt med hjälp av verktygstips. Objekt med verktygstips visar en etikett Etikett för verktygstips i Layoutläge.
Kommentar 
Du kan lägga till ett verktygstips till grupperade objekt. Alla objekt i gruppen kommer att visa samma verktygstips.
Om objektets beräkning för verktygstips returnerar en tom sträng visas inget verktygstips. Om ditt verktygstips till exempel visar relaterade data och relationen saknas, kommer verktygstipset att vara tomt. Om ett fel uppstår vid beräkningen, kommer verktygstipset att visa ogiltiga eller delvis giltiga resultat med frågetecken.
Verktygstipsens typsnitt och typsnittsstorlek beror på ditt operativsystem.
Relaterade avsnitt 
Skapa en layout
Visa poster som ett formulär, en lista eller en tabell