Referens > Kortkommandon (macOS) > Kortkommandon för text (macOS)
 
Kortkommandon för text (macOS)
Med kortkommandon för text kan du redigera och utforma text i fält och text i en layout.
Kortkommandon för att ta bort text
Använd dessa kortkommandon i bearbetningsläge, layoutläge och sökläge.
 
Om du vill radera ...
Tryck på
Nästa tecken
Delete
Nästa ord
Alt-Delete
Föregående tecken
Radera
Föregående ord
Alt-Delete
Text från insättningspunkten till början av raden
Kommando-Radera
Kortkommandon för att redigera text
Använd dessa kortkommandon för att redigera text i fält och layouter och arbeta med sökposter.
 
För att
Tryck på
Radera markerad text
Radera
Kopiera markerad text
Kommando-C
Kopiera all text i en post
Kommando-C utan några objekt markerade
Kopiera alla hittade poster till Urklipp i textformat
Kommando-Alt-C utan några objekt markerade
Klippa ut markerad text
Kommando-X
Klistra in
Kommando-V
Klistra in endast text
Kommando-Skift-Alt-V
Ångra
Kommando-Z
Gör om
Kommando-Y eller Kommando-Skift-Z
Avsluta textredigering
Enter (på numeriska tangentbordet)
Söka och ersätta data
Kommando-Skift-F
Söka efter nästa förekomst av angivna data
Kommando-G
Ändra riktning för kommandot Sök igen
Kommando-Skift-G
Ersätta texten i rutan Sök efter med texten i rutan Ersätt med och sedan söka efter nästa förekomst
Kommando-Alt-G
Ändra sökriktning för Ersätt och sök
Kommando-Skift-Alt-G
Söka efter nästa förekomst av markerade data i databasen
Kommando-Alt-I
Ändra riktning för Sök markerade data
Kommando-Skift-Alt-I
Infoga ett fast mellanslag
Alt-mellanslag
Sätt in en tabb i ett fält eller flytta insättningspunkten till nästa tabbstopp
Alt-Tabb
Öppna dialogrutan Rättstavning vid varningar om felstavade ord
Kommando-Skift-Y
Obs!  Om den aktuella Sök/Ersätt-riktningen är Nedåt eller Hela ändrar du riktning till Uppåt med kortkommandot för riktningsbyte. Om den aktuella Sök/Ersätt-riktningen är Uppåt ändrar du riktning till Nedåt med kortkommandot för riktningsbyte.
Kortkommandon för att formatera text
Använd dessa kortkommandon för att formatera text i fält, ledtexter och textobjekt i bearbetningsläge och layoutläge.
Kortkommandon för textjustering
 
Om du vill ...
Tryck på
Centrerad
Kommando-Skift+C
Vänster
Kommando-Skift+V
Höger
Kommando-Skift+H
Raka marginaler
Kommando-Skift-L
Kortkommandon för att ändra textstil
 
Om du vill göra texten ...
Tryck på
Fet
Kommando-Skift-B
Kursiv
Kommando-Skift-I
Normal
Kommando-Skift-P
Nedsänkt
Kommando-Skift- - (bindestreck)
Upphöjd
Kommando-Skift- +
Understruken
Kommando-Skift-U
Kortkommandon för att ändra storlek på text
 
Om du vill göra texten ...
Tryck på
Upp en punktstorlek
Kommando-Alt-.
Ned en punktstorlek
Kommando-Alt-,
Större, till nästa större storlek på menyn
Kommando-Skift-.
Mindre, till nästa mindre storlek på menyn
Kommando-Skift-,
Kortkommandon för navigering
Använd dessa kortkommandon i bearbetningsläge, layoutläge och sökläge när du vill flytta insättningspunkten till olika platser i textfält och ledtexter.
 
Om du vill flytta insättningspunkten till ...
Tryck på
Början av texten
Kommando-uppåtpil
Slutet av texten
Kommando-nedåtpil
Början av raden
Kommando-vänsterpil
Slutet av raden
Kommando-högerpil
Början av föregående ord
Alt-vänsterpil
Slutet av nästa ord
Alt-högerpil
Föregående tecken
Vänsterpil
Nästa tecken
Högerpil
Föregående rad
Uppåtpil
Nästa rad
Nedåtpil
Kortkommandon för att markera text
Använd dessa kortkommandon för att utöka markeringen i ett fält i bearbetningsläge, layoutläge och sökläge.
 
Om du vill utöka markeringen till ...
Tryck på
Början av raden
Kommando-Skift-vänsterpil
Början av föregående ord
Alt-Skift-vänsterpil
Början av texten
Kommando-Alt-Skift-uppåtpil
Slutet av raden
Kommando-Skift-högerpil
Slutet av nästa ord
Alt-Skift-högerpil
Slutet av texten
Kommando-Alt-Skift-nedåtpil
Nästa tecken
Skift-högerpil
Nästa rad
Kommando-Skift-nedåtpil
Föregående tecken
Skift-vänsterpil
Föregående rad
Kommando-Skift-uppåtpil
Allt innehåll i det aktiva fältet.
Kommando-A