Skapa en lösning > Om val av fälttyper > Om textfält
 
Om textfält
Använd textfält för att lagra bokstäver, symboler och siffror som används som text. Index baseras på fältens ord eller värden.
Kommentar 
Textfält kan innehålla värden som består av en kombination av bokstäver, siffror och specialtecken, t.ex. telefonnummer, postnummer och löpnummer.
Textfält sorteras i alfabetisk ordning (från vänster till höger, tecken för tecken).
Information om hur du anger visningstillval för data i ett textfält (till exempel typsnitt) finns i Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge.
Relaterade avsnitt 
Definiera och ändra fält
Ange textutformning för fält