Ansluta till externa datakällor > Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro > Lagra en SQL-fråga i ett fält
 
Lagra en SQL-fråga i ett fält
Du kan lagra en SQL-fråga i ett textfält om du vill använda den i scriptsteget Importera poster eller scriptsteget Utför SQL.
Gör något av följande om du vill lagra en fråga i ett fält:
Skriv en fråga direkt i ett fält.
Skapa en fråga dynamiskt i ett beräkningsfält.
Använd Skapa SQL-fråga för att konstruera en fråga, kopiera den och klistra in den i ett fält.
Kommentar 
När du utför en lagrad fråga utförs felkontroll endast vid körningen. Använd funktionen Get ( SenasteFel ) och använd sedan funktionen Get ( SenasteExternaFelDetalj ) när du vill återgå till den senast läsbara felsträngen som genererats av ODBC-drivrutinen.
Skapa SQL-fråga kontrollerar bara frågor som ska användas i FileMaker Pro.
Du kan lagra och utföra olika frågor i varje post i databasfilen.
Du kan lagra en fråga i ett globalt fält om du vill garantera att samma fråga körs oberoende av vilken post som är aktiv.