Ansluta till externa datakällor > Ställa frågor i en ODBC-datakälla från FileMaker Pro > Utföra SQL-frågor för att samverka med datakällor via ODBC
 
Utföra SQL-frågor för att samverka med datakällor via ODBC
Förutom att importera data till en FileMaker Pro-databasfil via ODBC kan du också samverka med datakällor (t.ex. Microsoft SQL Server och Oracle) med hjälp av SQL-uttryck via scriptsteget Utför SQL. Du kan använda vilket SQL-uttryck som helst som stöds av datakällan, t ex INSERT, UPDATE och DELETE.
Du kan också använda SQL-satser som inte bara importerar data till en FileMaker Pro-databasfil. Du kan t.ex. köra SQL-satser som lägger till poster i en databastabell i SQL Server med hjälp av information från en databasfil i FileMaker Pro.
Så här utför du SQL-uttryck mot en datakälla via ODBC
1. Välj menyn Scripts > Scriptfönster.
2. Klicka på Knappen Nytt script.
3. Lägg till scriptsteget Utför SQL i scriptet.
Utför SQL finns i kategorin Övrigt i sektionen för scriptsteg.
4. I sektionen för scriptredigering klickar du på Knapp för åtgärdsmeny och sedan på Ange.
5. Vid ODBC-datakälla klickar du på Ange.
6. Välj datakällan och klicka på Fortsätt.
Du kanske tillfrågas om användarnamn och lösenord.
7. Vid Ange SQL-uttryck med väljer du Beräknad SQL-text eller SQL-text och anger sedan SQL-uttrycket.
En lista över SQL-uttryck som stöds och deras syntax finns i dokumentationen för datakällan.
Relaterade avsnitt 
Konstruera en SQL-fråga för import via ODBC