Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för rättstavning
 
Scriptsteg för rättstavning
Med scriptsteg för rättstavning kan du:
kontrollera stavningen för den text som är markerad
kontrollera stavningen i en post
kontrollera stavningen för alla hittade poster
rätta ett ord
ange stavningstillval för en fil
välja ordlista
ändra den egna ordlistan