Välj etikettlayout (guiden Ny layout/rapport)
I den här panelen i Ny layout/rapport kan du välja ett fördefinierat mått baserat på vanliga etikettyper, eller ange ett eget mått.
Så här använder du en fördefinierad etikettstorlek som passar de etiketter du har:
I listan Använd etikettblankett väljer du den etikettkod som matchar de etiketter som du har.
FileMaker Pro skapar en etikettlayout som använder de exakta måtten för den etikettpapperskod som du väljer. Välj exempelvis Avery 5160 om du vill använda den etikettens mått i FileMaker Pro.
Så här skapar du en egen etikettstorlek:
1. Försök först att matcha dina etiketter med en fördefinierad storlek.
2. Om du inte kan matcha dina etiketter med en fördefinierad storlek väljer du Annan storlek och skriver in värden för Etiketter i bredd, Bredd och Höjd.
3. Mät de oanvända marginalerna för etikettpapperet. Välj sedan Fasta marginaler och skriv in värden för Upptill, Nedtill, Vänster och Höger.
Relaterade avsnitt 
Skapa en layout
Skriva ut etiketter och kuvert