Välj fält (guiden Ny layout/rapport)
I den här panelen i Ny layout/rapport väljer du de fält som du vill inkludera i rapporten. Fälten visas i layouten i den ordning som du anger.
 
För att
Gör så här
Inkludera ett fält i rapporten
I Tillgängliga fält dubbelklickar du på de fält du vill använda i den ordning du vill att de ska visas.
Eller markera ett eller flera fält och klicka sedan på Flytta.
Om du vill välja ett fält från en annan tabell väljer du först tabellen i tabellistan och därefter ett fält. Du kan också skapa ett nytt fält eller en ny tabell genom att välja Hantera databas i tabellistan.
Ta bort fält som du redan har markerat
Dubbelklicka på det fält som du vill ta bort i Fält som visas i layout/rapport.
Eller markera ett eller flera fält och klicka sedan på Radera.
Ändra ordning på fälten i rapporten
Dra dubbelpilen vid fältnamnet till en ny position i Fält som visas i layout/rapport.
Information och tips
Om du vill välja flera fältnamn i fältlistorna Skift-klickar du om du vill välja intilliggande fält. Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (macOS) om du vill välja fält som inte är intilliggande.
Om du skapar en sorterad rapport inkluderar du de fält som du vill sortera efter. Om du skapar en rapport med grupperade värden inkluderar du brytfältet. Även om du inte vill att sorteringsfält eller brytfält ska visas i rapportens huvuddel behöver FileMaker Pro dem för att strukturera rapporten korrekt. Om du ser i en senare panel att det fält du vill använda inte är tillgängligt klickar du på Föregående för att återvända till denna panel.
När du har avslutat guiden kan du fritt placera eller ta bort fält och portaler i layoutläge.
I en rapport med grupperade värden lägger du till brytfältet två gånger om du vill att det ska visas i både huvuddelen och delsummadelen.
Relaterade avsnitt 
Skapa en layout