Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Röstmeddelande (macOS)
 
Röstmeddelande (macOS)
Användning 
Läser upp text.
Se även 
Format 
Röstmeddelande [<text som ska läsas upp>]
Tillval 
Skriv den text som ska läsas upp direkt i textinmatningsområdet eller klicka på Ange om du vill skapa texten utifrån en beräkning.
Röst anger en röst från de olika röster som finns tillgängliga på datorn.
Vänta tills uppläsningen är klar innan du fortsätter gör att FileMaker Pro väntar tills uppläsningen är klar innan programmet fortsätter med nästa scriptsteg.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du kan skriva in en ordagrann textsträng eller använda en beräkning för att skapa den text som ska läsas upp. Du kan dessutom ange vilken röst som synthesizern ska använda och om scriptet ska vänta tills uppläsningen är klar eller inte innan det fortsätter med nästa scriptsteg.
Om databasen öppnas på en dator som inte har någon talfunktion kan scriptet fortfarande redigeras, men endast standardrösten finns tillgänglig. Scriptsteget Röstmeddelande utförs inte när scriptet körs på en dator som inte har någon talfunktion.
Exempel 1 
Uppmanar användaren att ange ett företagsnamn om fältet Företag är tomt. Kan startas med scripttriggern VidSparaPost, scripttriggern VidLayoutStäng eller scripttriggern VidFönsterStäng.
If [IsEmpty ( Kontaktpersoner::Företag )]
Röstmeddelande ["Ange ett företagsnamn"]
End If
Exempel 2 
Läser upp innehållet i fältet Statistik i den aktuella posten.
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Röstmeddelande [Fakturor::Sammanfattning]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)