Introduktion till FileMaker Pro > Om FileMaker Pro-lösningar
 
Om FileMaker Pro-lösningar
I FileMaker Pro syftar termerna lösning, databas och fil på det som skapas i FileMaker Pro.
En lösning är en fil eller uppsättning filer som innehåller databasens tabeller, layouter och scripts, och tillhörande data som du matar in och arbetar med. En lösning innehåller också information som fält och deras definitioner, beräkningar, lösenord och behörigheter. Varje lösning löser ett eller flera specifika problem, så som att spåra kunder eller fakturor.
Vad är en tabell?
Tabeller innehåller alla poster, fält och data i en fil. En fil med kontakter innehåller till exempel information som hör till dina vänner eller kunder. En fil kan också bestå av flera tabeller som tillsammans innehåller all information om ett visst ämne eller relaterade ämnen (en relaterad databas). Mer information finns i Definiera databastabeller.
Vad är en post?
Om du vill lägga till data i en fil skapar du en ny post och lägger till data i fälten som tillhör posten. När du har skapat poster i en fil kan du arbeta med dem på olika sätt: Du kan redigera eller sortera dem, du kan söka efter en grupp poster som innehåller ett visst värde. Mer information finns i Lägga till, duplicera och radera poster.
Vad är ett fält?
Fält lagrar, beräknar och visar data som du lagt till i en post. Den information du lägger till i ett fält, genom att skriva, klistra in eller importera från ett annat program, kallas ett värde. Fältvärden i en FileMaker Pro-fil kan vara text, nummer, datum, tider, tidsstämplar, bilder, ljud, filmer, andra typer av filer, beräknade värden och statistiska värden. All information i en post – t.ex. ett namn, ett telefonnummer eller en adress – lagras i fält. Mer information finns i Definiera och ändra fält.
Vad är en layout?
FileMaker Pro-layouter visar data (texten som lagts till i ett fält) som finns i en fil. Layouter bestämmer hur data organiseras när du visar, skriver ut, söker efter och lägger till data och skapar rapporter av dem. Layouter lagrar inte dina data, de visar dem bara.
När du ändrar utseendet på en layout påverkas inte data eller andra layouter i filen. Men tänk på att när du ändrar information i ett fält i en layout syns ändringen i varje layout där fältet visas. Du kan ange att en layout ska visa och skriva ut en post eller så många poster som får plats på en sida.
I en fil kan du utforma separata layouter för att lägga till data, rapportera statistik, skriva ut etiketter eller publicera lösningen på webben. Antalet layouter för varje fil begränsas bara av diskutrymmet eller den högsta tillåtna filstorleken. Mer information finns i Skapa och hantera layouter och rapporter.
I en layout kan du:
välja vilka fält som ska visas
ordna och utforma fält
lägga till eller ändra ledtexter
skapa rapporter för att gruppera eller göra statistik för data
ange hur poster ska skrivas ut
lägga till bilder och text för att framhäva och förklara viss information.
Om du vill se hur de här funktionerna samverkar i en FileMaker Pro-lösning kan du klicka här (English).