Spara, importera och exportera data > Skicka e-postmeddelanden med utgångspunkt i postinformation > Ange eller redigera SMTP-alternativ
 
Ange eller redigera SMTP-alternativ
Om du vill skicka e-post via SMTP måste du först ange information om avsändaren och SMTP-servern i dialogrutan SMTP-alternativ. FileMaker Pro använder den här informationen när du skickar e-post via SMTP. Du behöver inte ange den varje gång du skickar e-post.
Så här anger du eller redigerar SMTP-alternativ:
1. Visa dialogrutan Skicka e-post på något av följande sätt:
Välj Arkiv-menyn > Skicka > e-post.
Information om hur du skapar ett script som skickar e-post finns i scriptsteget Skicka e-post.
2. I dialogrutan Skicka e-post:
om du anger SMTP-alternativ för första gången, väljer du för Skicka via SMTP-server
om du redigerar SMTP-alternativ (och SMTP Server har markerats), klickar du på Ange
3. I dialogrutan för SMTP-alternativ anger du användar- och serverinformation.
 
Vid ...
Gör så här
Namn
Ange namn på e-postavsändaren (t.ex. ditt namn). Detta namn visas i fältet Från på dina utgående meddelanden.
E-postadress
Ange från vilken e-postadress det utgående e-postmeddelandet kommer att skickas (t.ex. Mig@MittBolag.com).
Svara-till adress
Ange till vilken e-postadress inkommande svar ska skickas. Detta kan vara en annan adress än den utgående (t.ex. Dig@MittBolag.com). Om du inte anger en svarsadress kommer svar att skickas till den utgående adressen.
SMTP-server för utgående e-post
Ange namnet på SMTP-servern från vilken e-post kommer att skickas.
Port
Behåll standardinställningen 25 eller ange ett annat nummer (t.ex. X.400) om du vill ange vilket portnummer som den ska ansluta till på SMTP-servern.
Anslutningskryptering
Välj Ingen om du inte behöver någon säker anslutning, välj SSL (Secure Sockets Layer) om e-postprogrammet kräver en säker anslutning, eller välj TLS (Transport Layer Security) om du vill tillåta både säkra och icke-säkra anslutningar över samma port (den faktiska anslutningskrypteringen beror på SMTP-serverns konfiguration).
Autentisering
Behåll standardinställningen Ingen (för att inte kräva någon inloggningsverifiering på SMTP-servern) eller välj Okrypterat lösenord (om du inte behöver lösenordskryptering) eller Cram-MD5 (för lösenordskryptering).
Användarnamn
(Tillgängligt om du väljer Okrypterat lösenord eller Cram-MD5-verifiering.) Ange ett användar-ID för att verifiera användaren på SMTP-servern. Användare måste ange korrekt namn och lösenord för att skicka e-post på denna server.
Lösenord
(Tillgängligt om du väljer Okrypterat lösenord eller Cram-MD5-verifiering.) Ange ett lösenord för att verifiera användaren på SMTP-servern. Användare måste ange korrekt namn och lösenord för att skicka e-post på denna server.
4. Klicka på OK.
Du kommer tillbaka till dialogrutan Skicka e-post där du kan fortsätta att ange alternativ för e-post (steg 4 av Skicka e-postmeddelanden).
Relaterade avsnitt 
Skicka e-post